LESJÖFORS AVYTTRAR S&P FEDERNWERK GMBH

Lesjöfors har idag tecknat avtal om att avyttra 100% av aktierna i S&P Federnwerk GmbH.

S&P Federnwerk GmbH är en tysk fjädertillverkare vars kunder finns främst inom fordons- och jordbruksindustrin. Bolaget har varit en del av Lesjöfors sedan 2013 och omsatte cirka 110 Mkr under 2020 med cirka 60 anställda. Beslutet att avyttra S&P har tagits efter en utvärdering av olika strategiska alternativ för bolaget då dess lönsamhet inte har varit tillfredställande för Lesjöfors. I samband med avyttringen sker en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av tillgångar om cirka 60 Mkr, vilket kommer att belasta resultatet för Lesjöfors i det tredje kvartalet då transaktionen förväntas slutföras.

Lesjöfors vd, Ola Tengroth, kommenterar beslutet att avyttra verksamheten:

– Att avyttra bolag är ett undantag i vår verksamhet. Vi har under de senaste åren genomfört ett flertal förvärv, vilket i de allra flesta fall stärkt koncernen och bidragit med en attraktiv lönsamhet. Beslutet att avyttra S&P kommer efter en noggrann utvärdering och mot bakgrund av att S&P har begränsade synergier med våra andra bolag. Vi är övertygade om att S&P kommer att ha en gynnsam utveckling med sina nya ägare.

Lesjöfors AB