Nytt lager och ny lindningsmaskin ger utökad kapacitet i Nordmarkshyttan

Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan har nyligen investerat i både en ny lagerbyggnad och i supermodern produktionsutrustning. Med den nya Wafiosmaskinen blir kapaciteten betydligt större för fjädrar med komplex geometri.

Nordmarkshyttan, Sverige – Fabriken i Nordmarkshyttan producerar både vridfjädrar och tråddetaljer till såväl stora som små kunder. En stor efterfrågan på företagets produkter har gjort att verksamheten växt ur tidigare lokaler och behovet av större lager och produktionsytor var stort. Den nya 400 kvadratmeter stora byggnaden som togs i bruk under sommaren 2019 rymmer en stor lagerlokal och har också medfört att produktionsytor kunnat renodlas och optimeras.

Snabbare produktion för mer komplexa vridfjädrar

I december 2019 investerade Lesjöfors Industrifjädrar i en ny Wafios FMU 50 som är en högeffektiv mångsidig trådlindningsmaskin för vridfjädrar. Det är den andra större maskininvesteringen under 2019. Den nya utrustningen utökar produktionskapaciteten till fjädrar i tråddimensionerna 1,8 mm till 5,0 mm och är utrustad med en utskjutbar arm som klarar fjädrar med en längd upp till 700 mm. Maskininvesteringen på 4,5 miljoner kronor medför en högre produktionskapacitet samt utökar möjligheten för längre fjädrar.

Redo för utmanande projekt

Under samma tidsperiod investerade företaget även i en kulbombningsutrustning specialiserad för rostfria produkter och en ny vibrationstrummel.
“Med större utrymmen och högklassig produktionsutrustning är vi väl förberedda för att kunna ta oss an fler komplexa och utmanande projekt”, säger Jan-Erik Nordh, chef för Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan.

Vridfjädrar används i alla möjliga applikationer i allt från pappersbruk och tung industri till fordons- och offshore-komponenter.

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA