VÅR KONCERN STÅR PALL ÄVEN I OROSTIDER

Det behöver väl inte upprepas, men 2020 står verkligen ut som ett extraordinärt år. Periodvis har det varit oerhört tufft, men Lesjöforskoncernen är rustat för att klara motgångar. Och är det någon gång vi har visat prov på vår stabilitet så är det i år.

Lesjöforskoncernen, i likhet med resten av världen, drabbades hårt av coronavirusets svallvågor. Under april och maj var det som värst, men resterande del av året har präglats av att det ändå rullat på, ganska bra och väldigt bra i vissa delar. Det beror mycket på vår agila och decentraliserade företagsstruktur, där snabba beslut kan fattas utifrån den lokala marknadens svängningar. På det sättet har vi snabbt kunnat parera lockdowns, efterfrågesvängningar och underleverantörers svårigheter.

VI FÖLJER VÅR INVESTERINGSSTRATEGI

Vår koncern har en inbyggd robusthet med stark kassa, stabila leverantörskedjor och långsiktiga strategier som är unikt och en av våra absolut främsta styrkor. Under årets nedgång har vi ändå kunnat se framåt och investerat i ny maskinutrustning och anställt nyckelpersoner där det behövts för att kunna växa. Vi är under kommande år redo för att inkorporera fler företag i vår koncern samtidigt som vi ser stor potential för tillväxt i princip i alla bolag.

VI VÄXLAR UPP NÄR OCH DÄR DET BEHÖVS

För att göra ett bokslut på mitt första år som ledare för denna fantastiska företagsgrupp så vill jag dela några personliga reflektioner. Jag kan konstatera att det verkar ligga i koncernens DNA att samla sig och lägga i ytterligare en växel när det blåser hårt. Medarbetare över alla kontinenter anstränger sig till det yttersta för att hitta lösningar och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Vi har ställt om till digitala sätt att hålla kontakten internt och upprätthålla relationer med våra kunder. .

VI TAR TILLVARA VÅRA MÖJLIGHETER

Framtida utmaningar kommer vi att ta itu med som vi alltid gör; med snabba anpassningar men vi håller oss vår utstakade plan. Vårt framgångsrika sätt att arbeta och göra affärer på ska vi vara rädda om och vässa ytterligare för att ta tillvara all potential som finns i marknaden.

Jag vill passa på att ta tillfället i akt och tacka för partnerskapet under det gångna året och önska dig och din familj en god jul och ett gott nytt år. Ta hand om dig!

Ola Tengroth, koncernchef

Lesjöfors AB