Ett robust Lesjöfors levererar fina resultat trots stora utmaningar

På det stora hela har det varit ett bra år, med undantag av geopolitiska störningar kopplat till det tragiska kriget i Ukraina, samt utmaningar i leveranskedjorna. Vi gynnas av att Lesjöfors totalt sett står robust. Så även om vi tvingades stänga en fin verksamhet i Ryssland går koncernen bra och vi når i stort de mål vi har satt upp för året.

Ett modernare Lesjöfors tar oss in i framtiden

Bland koncernens övergripande initiativ fortsätter satsningen på vår säljplattform, som ska bredda korsförsäljningen och säkra att vi marknadsför och säljer hela Lesjöforsportföljen i alla regioner. Ett annat initiativ på temat ”Ett Modernare Lesjöfors” omfattar områdena digitalisering, hållbarhet och strategisk HR. Vi driver nu flera konkret delprojekt, bland annat i form av en ny e-handelsplattform. Målet är att ligga steget före konkurrenterna på alla tre områdena. Detta ligger också väl i linje med vår nya varumärkesplattform som lanserades under året. Vår vision är att vi ska vara ledande (No 1) och behöver därför vara bättre än våra konkurrenter inom alla väsentliga områden.

Vi växer med fler bolag

Storlek och lönsamhet hänger ihop. Där vi har starka positioner – geografiskt eller via produktsegment – har vi också bra intjäning. Därför är det viktigt att vara en av de tre största aktörerna på relevanta marknader och det bidrar förvärven till att säkra. I exempelvis USA har de senaste förvärven gjort Lesjöfors till en av de tio största fjädertillverkarna. Målet är att växa mer via förärv på denna och andra prioriterade marknader.

Telform som är det senaste tillskottet i familjen är vårt första bolag i Turkiet. Det är en intressant lokal marknad men också en utmärkt bas att försörja kunder i Europa och andra delar av världen.

Utsläppsmål i fokus till 2030

Vi konkretiserar hållbarhetsarbetet via en offensiv plan som sträcker sig till 2030. Här fokuserar vi på utsläpp i det som kallas scope 3 och omfattar vår leverantörsbas. Orsaken är att den största andelen av våra utsläpp kopplas till användningen av stål och andra material.  Samtidigt sätter vi mer specifika utsläppsmål.

Osäkerheten inför marknadssituationen 2023 är relativt stor. Vi ser ännu inga tecken på avmattning i våra orderböcker, men har en förhöjd beredskap i händelse av att marknadsläget förändras.

Ett stort tack till dig

Inget av ovanstående utvecklingsarbete skulle vara möjligt utan att du som kund upplever att du får bästa möjliga fjäderlösning ur alla aspekter. Utan nöjda kunder, inget Lesjöfors. Hör gärna av dig om du upplever att vi kan utveckla och förstärka något specifikt område.

Jag önskar dig vilsamma dagar med dina nära och kära och ser mycket fram emot att fortsätta utveckla Lesjöforsgruppen tillsammans under 2023!

Ola Tengroth, CEO

Lesjöfors AB