Lesjofors förvärvar Metrol Springs LTD

Lesjöfors förvärvar Metrol Springs Ltd i Storbritannien

Lesjöfors AB är glada över att kunna presentera sitt förvärv av aktierna i Metrol Springs Ltd, en ledande tillverkare av verktygsgasfjädrar, specialgasfjädrar och gasstruter, inom Storbritannien och andra globala marknader.

Stockholm/North Hampton Storbritannien – Tillverkningen av verktygsgasfjädrar och specialtillverkade gasfjädrar sker i Metrols fabrik i Northampton, UK. Metrol har också ett egenutvecklat sortiment av konventionella gasfjädrar. Utöver detta har man kompletterat sitt erbjudande med linjära ställdon och andra kompletterande produkter. Utöver detta har man kompletterat sitt erbjudande med linjära ställdon och andra kompletterande produkter.

En stor del av försäljningen sker via deras katalog i samband med deras nuvarande webbplatser. Företaget har en diversifierad kundbas i Storbritannien, Europa, USA och Asien, som betjänar industri- och fordonskunder.

En stor del av försäljningen sker via katalog och företagets webbplatser, där man erbjuder ett brett sortiment av produkter. Bolaget har en diversifierad kundbas i Storbritannien, Europa, USA och Asien, och betjänar kunder inom den allmänna industrin och fordonsindustrin.

Metrol Springs omsättning uppgår till 7 MGBP med god lönsamhet, varav cirka 40 procent består av export till mer än 20 länder. Bolaget är baserat i Northampton och fastigheten, där tillverkningsanläggningen ligger, har också förvärvats av Lesjöfors genom aktierna i Nitro Springs Manufacturing Ltd.

Den avgående verkställande direktören för Lesjöfors, Kjell-Arne Lindbäck, kommenterar affären:  ”Metrol, med sina huvudsakliga affärsområden inom olika typer av gasfjädrar, kommer att bredda Lesjöfors-koncernens erbjudande både till befintliga och nya kunder. Den decentraliserade, teknikinriktade och försäljningsorienterade företagskulturen inom Metrol är en återspegling av den filosofi vi har på Lesjöfors, och det kommer att göra det enkelt att ha ett nära samarbete i vår gemensamma utveckling av verksamheten.”

Den nyligen utsedde verkställande direktören för Lesjöfors, Ola Tengroth, kommenterar också affären:
”Jag ser fram emot att stödja utvecklingen av Metrol framöver, tillsammans med bolagets starka ledningsgrupp, som nu är integrerad i Lesjöfors.”

Metrols huvudägare, Andrew Marks och Robert Lamb, samt cheferna Paul Hynes och Chris Pegram, kommenterar affären så här:
”Vi är mycket glada över att bolaget blir en del av en koncern som har en global marknadsutbredning och omfattande kunskaper om vårt affärskoncept och vår etiska grundsyn.”

Paul Hynes och Chris Pegram tillägger: ”Vi uppskattar Lesjöfors decentraliserade organisation och vi ser fram emot att stanna kvar och fortsätta att utveckla bolaget”. Robert Lamb är också entusiastisk över utsikterna att fortsätta inom Metrol som en del av det utökade Lesjöfors-teamet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell-Arne Lindbäck, vd för Lesjöforskoncernen
T: +46 (0) 70 574 99 94

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA

Metrol Springs LTD Logotyp