En djupdykning i fjäderteknologi

I tyska Velbert träffades nyligen 33 av Lesjöforsgruppens teknikspecialister för utbildning och diskussioner. Konferensen innehöll både föreläsningar, kunskapsöverföring och studiebesök. En av de viktigaste målsättningarna var att öka kunskapen om varje Lesjöforsbolags kompetens och kapacitet.

Velbert, Tyskland – Lesjöfors tekniska chef Stefan Musslinder koordinerade den tre dagar långa konferensen den 8-10 maj i Velbert där även Velleuer, ett av Lesjöfors tyska bolag, har sin produktionsanläggning. Ett av de viktigaste syftena med konferensen var att deltagarna som arbetar i olika bolag i koncernen får lära känna varandras expertis, kapacitet och produktutbud. Samt naturligtvis att lära känna varandra på ett personligt plan för att förenkla kontakt och framtida samarbeten.

– Att hålla dessa möten regelbundet är mycket viktigt för utvecklingen av vår koncern. Mitt intryck är också att deltagarna är mycket nöjda med arrangemangen. De inte bara fördjupar sitt personliga nätverk utan får även mycket matnyttig kunskap att ta med sig hem, säger Stefan Musslinder.

Studiebesök, spänningsmätning och värmebehandling på agendan

På agendan fanns även ett intressant studiebesök till Wafios maskinutställning där gruppen fick en demonstration över den senaste utrustningen och tillverkningsteknologin från företaget. Sedan följde föreläsningar och diskussioner om olika teknikområden såsom olika sätt att härda fjädermaterial, jämförelse över sätt att mäta spänning i fjädern, kulbombningens påverkan på värmebehandlade tryckfjädrar och mycket annat. Gruppen hade också en viktig terminologisk diskussion över vilka gemensamma benämningar som ska användas inom koncernen på olika fjädertyper.

Fördjupade personliga relationer

På konferensens sista dag fick deltagarna gå på en mycket uppskattad fabrikstur på Velleuer, ledd av företagets chef Frank Jahn. Bland det som imponerade mest på deltagarna var den stora bredd av olika maskintyper som företaget har och den kompetens som krävs för att sätta upp och köra dem.

– Vi turas om att vara värd för teknikmötena så att alla får möjlighet att besöka samtliga produktionsanläggningar i koncernen. Rundvandringarna ger oss alla en god möjlighet att få uppleva varje företags kapacitet på plats och ställa frågor. I princip samtliga får uppslag till förbättringar de kan ta med sig hem till sin egen arbetsplats, säger Stefan Musslinder.

Lesjöfors AB