John While byter namn till Lesjöfors

I Asien som präglas starkt av innovation och framsteg, tar vi nu möjligheten att utveckla och stärka vår närvaro. Det är med stor glädje vi meddelar att alla dotterbolag i John While-sfären nu övergår till Lesjöfors varumärke.

Förändring är ofta en katalysator för tillväxt och namnbytet är ett led i vår strävan efter innovation och synergi. Även om namnet John While tidigare har spelat en central roll för tillväxten i Asien, är det dags att omfamna en ny identitet som harmoniserar med vår globala strategi.

Vinster både lokalt och globalt

Genom att dra nytta av det starka globala ryktet för Lesjöfors fortsätter vi vår resa som inte bara gynnar våra tidigare John While-företag utan också stärker Lesjöfors varumärke.

Mikael Andersson, regionchef för Asien kommenterar namnbytet:

Förstärker plattformen för samarbete

Namnbytet skapar starkare kopplingar mellan våra asiatiska verksamheter och vårt globala nätverk. Genom att förena oss under ett enda namn skapar vi en plattform för samarbete och tillväxt.

Denna transformation kommer inte bara att effektivisera våra verksamheter utan också främja fler lokala försäljningsmöjligheter i Asien. När vi stärker Lesjöfors varumärke i regionen öppnar vi dörrar till nya möjligheter.

Denna förändring handlar inte bara om en namnändring, det är ett strategiskt drag som förstärker och kraftsamlar ytterligare.

Lesjöfors AB