Ny supereffektiv produktionsanläggning i Lettland

I april invigdes Lesjöfors nybyggda fabrik i Lettland och verksamheten är i full gång. Den välplanerade anläggningen med hållbarhetsfokus, som är optimerad både för ökad produktivitet och medarbetarnas arbetsmiljö, har redan överträffat förväntningarna.

Välplanerade lokaler

Liepaja, Lettland – Lesjöfors är Baltikums största fjädertillverkare och den 11 300 kvadratmeter stora fabriken i Liepaja omfattar all Lesjöfors tillverkning av fjädrar, gasfjädrar och banddetaljer i Lettland. Tidigare producerades fjädrarna i sex olika byggnader på två olika adresser. Den nya fabrikens läge underlättar för transporter av både varor och personal samt är nära annan service. Att ha all tillverkning samlad under ett tak medför en rad fördelar.

Tillverkningssalarna är i detalj utformade för att möta de olika behov som tillverkning av varierande fjädertyper kräver. Under omlokaliseringsprocessen var ledningen fokuserad på att behålla marknadens modernaste utrustning och uppdatera där det behövdes för att garantera högkvalitativa produkter. Projektteamet arbetade också hårt för att effektivisera tillverkningsprocesser och materialhantering.

Smidig bygg- och inflyttningsprocess

Själva byggprocessen överträffade allas förväntningar; byggentreprenören kunde göra något så ovanligt som att lämna över nycklarna till anläggningen sex månader före utsatt datum. Även flyttprocessen från flera olika adresser till den nya anläggningen gick överraskande enkelt. Några av de viktigaste och mest använda maskinerna var endast avstängda i två timmar innan de kunde tas i bruk i den nya fabriken.

”Varken omsättning eller leveranssäkerhet påverkades av omlokaliseringen och vi behövde inte skära ner på personalens arbetstid heller. Genom alla inblandades extraordinära insatser gick hela flytten helt smärtfritt”, säger Ingars Jaunzems, chef för Lesjöfors Springs LV.

Hållbarhet i fokus

Under hela planeringsprocessen av nybygget hade projektteamet Lesjöfors hållbarhetsmål i fokus. Varje detalj var viktig för att öka produktivitet, energieffektivitet och minska transporter. Det finns även många samordningsfördelar genom att ha all produktion samlad som också bidrar till hållbarhetsmålen.

”Vår nya, uppdaterade maskinpark är självklart även viktig för att vi inte bara ska bli mer produktiva utan även mer effektiva i energi- och materialförbrukning. Vi är väldigt glada att Lesjöfors ledning har förstått potentialen i Baltikum och tror på utvecklingen av vårt företag. Det lettiska teamet är nu mer än redo att ta sig an nya affärer och fler avancerade fjäderprojekt”, säger Ingars Jaunzems.

Lesjöfors AB