Lesjöfors står stabilt trots oro i världen

Stora världshändelser påverkar oss alla på ett eller annat sätt och självklart även Lesjöfors verksamhet. Trots pandemi och krigstillstånd är vi ändå väl rustade för att fortsätta vår tillväxtresa. Läs koncernchef Ola Tengroths syn på marknadssituationen.

Rekordresultat trots pandemi

På ett mycket förtjänstfullt sätt har våra bolag hanterat svallvågorna av corona-krisen. Vi kunde leverera vårt bästa resultat genom tiderna med god marginal förra året trots stora utmaningar. Restriktioner gjorde det svårt att personalplanera i produktionen och påverkade även leveranskedjor av material och komponenter. Vi har dock klarat att hålla en hög säkerhet i verksamheterna och lyckats bibehålla en hög leveransprecision, vilket jag är mycket glad och stolt över.

Nya utmaningar till följd av Ukrainakrisen

Med vind i seglen gick vi in i 2022 som startade på ett mycket bra sätt för oss. Men precis när vi såg ljuset i tunneln efter pandemin följde nya utmaningar i och med Rysslands aggression mot Ukraina. Det har fått till följd att vi av naturliga orsaker har pausat all verksamhet i Ryssland. Försäljningen till Ukraina har nästan avstannat helt, men vi klarar enstaka leveranser även under rådande omständigheter, vilket ur flera aspekter är mycket positivt.

Tyvärr ser vi en utmanande situation framför oss för andra kvartalet när det gäller materialförsörjning och ökat kostnadstryck. Det är svårt att i nuläget förutspå vad det kommer att innebära mer konkret.

Tydliga fokusområden mot framtidens Lesjöfors

Vi tar raska och målmedvetna steg mot att fortsätta utveckla Lesjöforskoncernen in i framtiden. För ett modernare Lesjöfors gör vi flera satsningar inom främst tre fokusområden: hållbarhet, digitalisering och strategisk HR. Ett viktigt steg för att växla upp hållbarhetsfrågorna i koncernen gör vi genom en nyinrättad chefstjänst. Välmeriterade Anna Haesert tillträdde i januari som hållbarhetschef vilket kommer att öka både kunskap och genomförande av nödvändiga insatser. Vi har också startat och genomfört flera intressanta projekt inom digitaliseringsområdet.

Vi fortsätter vår tillväxtresa

Utöver en kontinuerlig organisk tillväxt i våra bolag, fortsätter vi enligt plan med våra förvärvsaktiviteter. Vårt senast tillskott i koncernen, amerikanska Plymouth Springs i Bristol, Connecticut, har startat året på ett mycket bra sätt. Parallellt tittar vi på flera andra intressanta prospekt och letar aktivt efter fler potenta bolag att förvärva. Det ser vi fram emot att få berätta vidare om under året.

Sammanfattningsvis ser vi positivt på framtiden, men tar orosmolnen i horisonten från krigssituationen på största allvar.

Lesjöfors AB