Lesjöfors koncernchef: ”Vår beredskap är god och vi följer utvecklingen dag för dag”

Vår värld står inför stora utmaningar och vår grupp måste anpassa sig till rådande omständigheter och bidra till att minimera risken för spridning av coronavirus. Vi vill vara transparenta om hur vi påverkas, men också berätta om att vår kapacitet och leveransförmåga på många sätt är oförändrad.

Karlstad, Sverige – I mångt och mycket råder ”business as usual” hos Lesjöforsbolagen men vissa länder har infört hårdare regleringar som påverkar oss. Lesjöfors har en stabil krisberedskap som är aktiverad både på koncernnivå och i varje bolag. Vi följer utvecklingen globalt och lokalt och anpassar oss snabbt efter rådande situation. Koncernledningen sammanträder dagligen tills vidare för att analysera situationen för koncernen, motsvarande sker också i respektive bolag.  

Resurser och åtgärder snabbt på plats

Veckovis gör vi en ny bedömning av de ekonomiska effekterna för koncernen som helhet på konsoliderad nivå. Den baseras på situationen för respektive bolag och vi kan på så sätt säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats och kan sätta in kraftfulla åtgärder om och där det behövs.

Säkerhet i leveranser och för personal

I skrivande stund har vi observerat en liten nedgång i försäljningen men vi jobbar för att säkerställa våra leveranser till alla kunder. Självklart prioriterar vi samtidigt åtgärder som minimerar smittorisker för våra anställda vid samtliga anläggningar. Utöver tydliga rutiner för hygien, hälsa och sjukfrånvaro, minimerar vi exponering för smitta genom att dra ner på möten människor emellan i största möjligaste mån. De som har möjlighet kan få jobba hemifrån. På så sätt bidrar vi även till att minska smittspridning i samhället.

Produktionen i Kina tillbaka i normalläge

Vi är mycket glada att vår verksamhet i Kina är tillbaka i normal drift och konsekvenserna från tidigare neddragningar har hittills varit begränsade. Vi fokuserar på att leveranser ska kunna ske till våra kunder som planerat. Leveranser till fordonsindustrin har dalat på grund av den generella inbromsning som skett i branschen.

Covid-19 status på vår hemsida

På vår webbplats har vi en aktuell statusrapportering gällande covid-19 där vi kontinuerligt uppdaterar så snart något av vikt förändras i vår verksamhet. Ta gärna del av den och kontakta oss om du har några frågor. Vi gör vad vi kan för att hålla igång våra verksamheter på ett säkert sätt och tillsammans med er kunder reder vi ut denna storm som vi hoppas ska ha blåst över inom några månader. Tills dess håller vi ut och tar hand om varandra.

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA