Prototyper

Prototyper är en viktig del av produktionsprocessen.

Prototyptillverkning

Vi hjälper dig gärna genom alla processer i din produktutveckling. Detta gäller särskilt produktion av prototyper i olika projektutvecklingsfaser. Våra ingenjörer har många års erfarenhet av att arbeta med individuell fjäderutveckling och komponentoptimering inklusive prototyptillverkning av tekniska fjädrar, stansade och bockade detaljersamt gasfjädrar.

Vår prototyptillverkning sker under produktutveckling och preliminär produktion. Tester av prototyper görs med hjälp av ett stort antal produktspecifika testutrustningar som verifierar produktparametrarna. Vår fjädertekniker och konstruktörer använder speciella fjäderberäkningsprogram.

Vi kan även hantera kundprojekt på ett strukturerat sätt i enlighet med VDA:s projektledningskrav.

Metoder och system

För beräkning och dimensionering av dina fjäderbehov

  • Fjäderberäkningar med högspecialiserade program för alla standardfjädrar i tråd eller platta material.
  • Finita element-strukturanalyser för stansade och bockade detaljer
  • Datorsimuleringar för monteringar och komponenter
  • 3D CAD-system för detaljer och verktygskonstruktion
  • System för att utveckla förpackningslösningar (bulkmaterial eller enskilda brickförpackningar)
  • System för projektdokumentation och skisser
  • Uthållighets- och avspänningstester

Prototyp- och pilotserieproduktion

  • Representativa prover med hjälp av 3D-prototyptillverkning
  • Tillverkning av prototyper och pilotserier på våra egna verktygs- och testavdelningar

KONTAKTA NÄRMASTE LESJÖFORSFÖRETAG

Om du vill veta mer om vår verksamhet, kontakta ditt närmaste Lesjöforsföretag så berättar vi mer.