Lesjöfors dotterbolag Spiralspecialisten AB förvärvar fjäderverksamheten inom Spiros AB

Spiralspecialisten AB, dotterbolag inom Lesjöforskoncernen, har förvärvat fjädertillverkningen av svenska företaget Spiros AB – en fjädertillverkare med mer än 90 års erfarenhet inom branschen.

Stockholm, Sverige – Spiros AB tillverkar tråd- och bandkomponenter, exempelvis tryckfjädrar, dragfjädrar och vridfjädrar. Genom att bli en del av Spiralspecialisten och Lesjöforsgruppen förstärker Spiros kraftfullt sin verksamhet och ger sina kunder tillgång till hela Lesjöforsgruppens produktutbud och service i Skandinavien, Centraleuropa, Storbritannien, Asien, USA och Mexiko.

Smidig övergång med början i april

I samband med övertagandet flyttas nuvarande produktion successivt över till Spiralspecialisten, där erfarna operatörer från båda företagen fortsätter att säkerställa samma höga nivå på service till alla Spiros kunder. Anders Eklund, delägare i Spiros, kommer att följa med verksamheten och fortsätta att serva Spiros nuvarande och tillkommande kunder. Anders kommer även att arbeta med teknisk kundsupport inom Spiralspecialisten AB.

Verksamheten i Spiros kommer att tas över från och med 1 april 2017.

För mer information, kontakta
Anders Eklund Spiros AB, tel 070-6557355
Kenneth Falkenstedt, Spiralspecialisten AB, tel 08-770 44 91

Lesjöfors AB