GEMENSAM KRAFTSAMLING HAR GETT ALLA TIDERS REKORDRESULTAT

Minns du den här tiden förra året? Läget var helt annorlunda; vi var mitt uppe i en kraftig nedgång och oron för framtiden och vart pandemin skulle ta vägen var stor. Ett år senare sker massvaccinationer av befolkningen världen över och konjunkturen har vänt.

I Lesjöfors är vi mycket glada och stolta över att kunna redovisa vårt bästa resultat någonsin för första kvartalet 2021. Våra åtgärder för att effektivisera våra processer och öka våra marknadsandelar har gett utdelning. Vi har i alla bolag jobbat hårt och målmedvetet med dessa frågor och alla bolag har visat starka resultat; många även all-time high.

NÄRA KUNDRELATIONER FÖRENKLAR

Att vara nära kunden är fundamentet i vår strategi. När vi tar del av er vardag med svårigheter och utmaningar blir det enklare för oss att vara med och skapa lösningar. Ju tidigare vi får komma in i processen, desto enklare och bättre lösning. Det är en strategi vi ska fortsätta med och förfina ytterligare. Vi ska också hitta nya nischer med spännande segment där vår fjäderexpertis kan komma väl till pass.

INVESTERINGAR OCH DIGITALISERING

Vi ska fortsätta utvecklas genom ökad digitalisering, vilket kommer både oss och er våra kunder till gagn. Investeringar i ny teknologi är ett annat fokusområde där vi kommer fortsätta ligga i framkant.

HÅLLBARHET – EN KONKURRENSFÖRDEL

Det kanske viktigaste målet för framtiden är såklart att sätta strålkastaren på hållbarhetsarbetet som behöver genomsyra allt vi gör. Vi ska se till att vi inte bara följer utvecklingen i branschen utan snarare ska vi leda den. Det kräver investeringar, resurser och kompetens som vi fokuserat måste bygga upp. Långsiktigt kommer det inte bara att ge goda miljöeffekter utan också skapa stora värden i våra kundrelationer.

BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

Slutligen, men inte minst, så ska vi investera i vårt humankapital. Det är viktigt att vi kan skapa utveckling, bra och intressanta arbetsplatser som attraherar befintlig och ny personal.

Mycket är på gång i hela vår koncern, men här sätter jag punkt och ber att få önskar er alla en trevlig sommar! Vi har folk på plats hela sommaren, så tveka inte att kontakta oss närhelst frågorna dyker upp.

Ola Tengroth, CEO

Lesjöfors AB