Lesjöfors tar nya steg mot rymdindustrin

I juli 2020 fick John While Solutions i Singapore en förfrågan från Purdy Engineering i USA om att tillverka koniska tryckfjädrar för en rymdfarkost. Den effektiva utvecklingsprocessen som följde resulterade i en mycket nöjd kund och högpresterande fjädrar i rymden.

RYMDBRANSCHEN I OMVANDLING

Singapore – Den amerikanska rymdindustrin är fortfarande väldigt aktiv, men håller på att transformeras från helt statligt finansierad till en bransch där privatägda företag dominerar. Ett av de mest kända rymdprojekten på senare tid är Falcon 9 som i juni 2020 tog två astronauter till den internationella rymdstationen ISS. Falcon 9 är den första rymdraketen som utvecklats och byggts av ett privatägt företag, Space X, som ägs av Tesla-grundaren Elon Musk.

UTMANANDE FÖRFRÅGAN

En annan aktör som arbetar med att utveckla den amerikanska rymdindustrin är Bill Purdy på Purdy Engineering. Bill Purdy har varit verksam i rymdbranschen i decennier och har arbetat med innovationer inom systemteknik och problemlösning i en lång rad rymdprojekt. I juli 2020 kontaktade han Lesjöforsbolaget John While Solutions i Singapore (JWSL) med en förfrågan gällande koniska tryckfjädrar. Fjädrarna i rostfritt stål behövdes i ett pågående utvecklingsprojekt av en ny rymdfarkost. Under de följande veckorna pågick många diskussioner om dimensioner, krafter och fjäderdesign anpassad för de rådande förutsättningarna för monteringsutrymmet.

EN LYHÖRD UTVECKLINGSPARTNER

Det är inte varje dag som JWSL får möjlighet att tillverka fjädrar för rymdfarkoster så medarbetarna tyckte det var ett spännande uppdrag. Fjäderteknikerna gjorde sitt yttersta för att förbättra prestandan även utöver de krav som kunden ställde i sin specifikation. Fjäderteknikerna gjorde sitt yttersta för att förbättra prestandan även utöver de krav som kunden ställde i sin specifikation. Men varför valde ett amerikanskt företag en fjäderpartner på andra sidan jordklotet? Roy Loh, Vice President spring technology i Asien förklarar:

“När vi frågade varför kunden valt oss sa han att JWSL var det företag som var mest lyhört för hans önskemål och att det var lika enkelt att samarbeta med ett företag i Singapore som med en lokal leverantör. Vi är väldigt glada att ha bidragit med vår kunskap och förmåga i en för oss väldigt exotisk bransch.”

Lesjöfors AB