Teknisk information av en gasfjäder

Gasfjädrar utgörs i huvudsak av en cylinder, en kolvstång med kolv, en tätning och en styrning.

Cylindern fylls med komprimerad kvävgas, vilken verkar med lika tryck på vardera sidan av kolven. Då ytan på kolvstångssidan av kolven är mindre än den motstående, produceras en utskjutningskraft. Den drivande kraften bestäms av produkten av tvärsnittsarean av kolvstången och det inre trycket i cylindern.

Gasfjäder i genomskärning

Läs mer om gasfjäderns unika tekniska egenskaper, om hur man beräknar vilken kraft de bör ha i din applikation, om rekommendationer för användning med mera, under menyerna till vänster.

Nedan kan du även få en kort inblick i hur vår tillverkning går till.

Nya möjligheter med gasfjädrar
Gå till refernssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.