Livslängd

Lesjöfors gasfjädrar tillåts generellt ha en maximal kraftförlust av 10% efter 40000 cykler vid max fem cykler per minut, rumstemperatur och idealt montage.

Man måste dock tänka på att gasfjädern är en färskvara eftersom tätningsmaterialet åldras och slits. Yttre faktorer såsom temperaturskiftningar och annan fysisk miljö kan påverka åldring och förslitning av tätningarna och därmed påskynda kraftförluster.

Dessutom spelar montaget stor roll. Om gasfjädern under majoriteten av sin verksamma tid har kolvstången riktad nedåt kommer tätningar och kolvstång att hållas insmorda av oljan, och slitage och läckage att minimeras. Gasfjädrar håller även längre om de monteras fria från vibrationer och så att inga sidokrafter kan uppstå.

En bra regel för en konstruktör är även att alltid välja en gasfjäder med största möjliga cylindervolym för den kraft som krävs.

Lesjöfors har tillverkat fjädrar sedan 1852. Säg, hur många har gjort det?
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.