Fjäderkarakteristik

Till skillnad från de flesta andra fjädertyper har gasfjädern en inbyggd förspänningskraft. Den har dessutom en flack fjäderkarakteristik, vilket innebär att det är liten kraftskillnad mellan fullt utsträckt och fullt komprimerat läge.

gasfj?drar 

När kolv och kolvstång trycks in i cylindern minskar volymen och trycket ökar, vilket får till följd att utskjutningskraften ökar. För gasfjädrar av tryckande typ är en kraftökning runt 30% normalt vid full kompression.

Diagrammet till höger illustrerar förenklat krafterna F3, F4, F2 och F1 utmed slaget då gasfjädern först trycks ihop helt, och sedan släpps ut. F1 indikerar kraften precis innan fullt utsträckt läge. Det är den statiska F1-kraften vi refererar till då vi pratar om en gasfjäders kraft. Skillnaden mellan kraftparen F3/F1 och F4/F2 beror på friktion.

Den utskjutande fjädringsrörelsen är långsam och kontrollerad. Det beror på att gasflödet mellan ena och andra sidan av kolven styrs via kanaler i kolven under slagets gång. Denna dämpning är antagligen anledningen till att gasfjädrar många gånger populärt benämns "gasdämpare". 

Vid slutet av slaget möter kolven en liten mängd olja, vilket gör att slaget bromsas upp ytterligare. Detta är gasfjäderns så kallade hydrauliska dämpning, och gör att sista delen i applikationens rörelse blir mindre ryckig. Detta gäller för en gasfjäder av konventionell typ, och endast om kolvstången är riktad nedåt.

Kvalitets- och miljöhänsyn är viktiga hörnstolpar i all Lesjöfors verksamhet
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.