Återvinning

Gasfjädrar består till övervägande del av metall och kan därför återvinnas. Om du själv ska göra dig av med en gasfjäder, till exempel om den blivit skadad eller på annat sätt blivit obrukbar, ska du tänka på följande:


1. Gör gasfjädern trycklös genom att borra ett 3 mm hål 20 mm från cylinderänden då den är fixerad i vertikalt läge med kolvstången nedåt och i max utskjutet läge. Observera att du ska använda godkända skyddsglasögon, skyddskläder och hörselskydd då detta sker, eftersom det pyser till vid genombrottsögonblicket och du kan exponeras för mindre mängder olje- och metallpartiklar. Se skiss.

Tryckeliminering

 

Kvävgasen är en inert gas och är varken explosiv eller farlig att andas in.

2. Töm ut oljan genom det borrade hålet genom att trycka in och dra ut kolvstången upprepade gånger vid behov. Återvinn spilloljan enligt lokala föreskrifter.

3. Nu kan gasfjädern lämnas till metallåtervinning enligt lokala föreskrifter.

Metallåtervinningsanläggningar kan numera ofta hantera gasfjädrar säkert utan att de behöver göras trycklösa först. Kontrollera dock alltid detta med din återvinningscentral. Är du osäker går det bra att kontakta Lesjöfors för råd.

Kvalitets- och miljöhänsyn är viktiga hörnstolpar i all Lesjöfors verksamhet
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.