Användarråd

1. Gasfjädrar är tryckkärl. Försök aldrig att öppna dem utan att följa anvisningarna i avsnittet "Återvinning". Utsätt dem aldrig för överdriven hetta eller öppen låga.

2. För bästa funktion och livslängd bör konventionella gasfjädrar monteras så att kolvstången alltid eller så ofta som möjligt pekar nedåt under användning. Om kolvstången är nedåt under slagets slut utnyttjas även den hydrauliska dämpningen fullt ut.

3. Gasfjädrar får under inga omständigheter utsättas för skadlig yttre påverkan eller våld. Lesjöfors tar inget garanti- eller returansvar för följande:

  • Synlig åverkan på kolvstången, inklusive små repor, färgdamm, krökning eller liknande. Detta kan göra att tätningsfunktionen skadas.
  • En skadad cylinder. Detta kan innebära att funktionen äventyras och även ha direkta säkerhetsrisker. Försök aldrig att använda en gasfjäder som har fått minsta buckla eller krökning på cylindern. Ta den istället ur bruk enligt anvisningarna i avsnittet "Återvinning".
  • Gasfjädrar där antingen varningstext, tillverkningsdatum eller artikelnummer har avlägsnats genom yttre påverkan.

4. Våra gasfjädrar är avsedda för omgivningstemperaturer från -30 till +80 °C. Undvik om möjligt intensiv användning vid detta temperaturintervalls extremer. Minskning/ökning av omgivningstemperaturen innebär även en minskning/ökning av gasfjäderns kraft.

5. Gasfädrar är avsedda för belastningar i axiell riktning. Undvik radiella krafter (sidokrafter). Välj helst så stort tvärsnitt som möjligt.

6. Vi rekommenderar alltid externa ändstopp i applikationen. Påtvinga ingen extern kraft under slagets gång.

7. Smörj inte in kolvstången med fett eller olja, och utsätt inte gasfjädern i sin helhet för oljor eller lösningsmedel.

8. Undvik korrosiv miljö för icke rostfria gasfjädrar.

9. Utsätt inte kolvstången för smuts och damm.

10. Lång lagring kan medföra ett åldrande av tätningsmaterialet. Om lagring är nödvändig rekommenderar vi principen "först in - först ut".
Då en gasfjäder varit oanvänd en längre tid kan det krävas en lite högre kraft för att trycka in kolvstången första gången. Detta är normalt och påverkar inte den fortsatta användningen negativt.

Om alla dessa punkter tas i beaktande har du som användare kommit en bra bit mot en säker och väl fungerande användning av gasfjädrar.

Lesjöfors kan dock inte hållas ansvariga för den slutliga applikationens prestanda eller säkerhet.

Lesjöfors producerar alla fjädertyper, konventionella som okonventionella
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.