Drivfjädrar

Drivfjädrar tillverkar vi i bandmaterial och de installeras vanligtvis mellan en inre axel och ett externt hölje. Ett vridmoment genereras mellan den inre axeln och det yttre höljet.

Antalet varv bestäms individuellt upp till maximala 50 varv. Vi använder olika lindningstekniker för att ge materialet önskad böjning som lever upp till dina krav på vridmomentet.

Drivfjädrar har många likheter med klockfjädrar, men har ett mycket större användningsområde tack vare möjligheten till ett större antal varv.

Du kan använda drivfjädrar för lindning av kablar, slangar, säkerhetsbälten och mycket annat.

Fakta

Dimensioner

Maximal bandtjocklek 2 millimeter

Specialversioner och -dimensioner finns tillgängliga efter individuell konsultation.

Kontakt

Våra Lesjöfors försäljningskontakter samordnar alla dina kontakter inom vår organisation och rationaliserar därmed din inköpsprocess.

Relaterade produkter