Öresundský most

Lesjöfors vytvorila technické riešenie pre Öresundský most. Podľa zadania sme mali zastaviť silné vibrácie, ktoré znepokojovali používateľov cesty. Spoločnosť Lesjöfors využila testovanie a úpravy, aby našla účinné riešenie problému.

Za určitých veterných a teplotných podmienok niekoľko káblov na zavesenom Öresundskom moste silno vibrovalo. Z dlhodobého hľadiska by to mohlo ohroziť silu mosta.

Lesjöfors dostala za úlohu od hlavného dodávateľa nájsť riešenie problému. Zapojilo sa do toho niekoľko oddelení a po rozsiahlom testovaní a úpravách sme boli schopní začať výrobu.

Riešením bolo niekoľko tlmičov pre najviac exponované káble na moste. Naše tlmiče sa skladajú z trubice, ktorá obsahuje tlačnú pružinu a ďalšie komponenty. Pružina potom podopiera pohyblivé závažie v tvare piestu a je vybavená pohyblivým krúžkom. Krúžok sa môže použiť na reguláciu prúdenia vzduchu na každej strane piestu, pre každý jednotlivý kábel.

Tlmiče boli nainštalované v pároch v strede káblov. Dva z nich boli vybavené laserovými meradlami na monitorovanie a registráciu pohybu piestu. Práca Lesjöfors poskytla účinné riešenie problému.

súvisiace prípadové štúdie

súvisiace prípadové štúdie

súvisiace prípadové štúdie