Øresundsbroen

Lesjøfors konstruerte en teknisk løsning for Øresundsbroen. Oppdraget krevde at vi skulle stoppe de store vibrasjonene og svingningene som var til bekymmer. Lesjøfors kom fram til effektiv løsning av problemet ved hjelp av testing og justeringer.

I visse vind- og temperaturforhold vibrerte flere av kablene i Öresundbroen sterkt. På lang sikt kunne dette ha vært en sikkerhetsrisiko for broen.

Lesjøfors fikk oppdraget fra hovedentreprenøren, med beskjed om å komme fram til en løsning på problemet. Flere Lesjøfors avdelinger var engasjert, og etter omfattende testing og justering, var vi i stand til å starte produksjonen av de spesielle fjærene.

Løsningen var flere fjærdempere for de mest eksponerte kablene på broen. Våre fjærdempere består av et rør som inneholder en kompresjonsfjær og andre komponenter. Fjæren fungerer som en bevegelig vekt, formet som et stempel, og utstyrt med en bevegelig ring. Ringen kan brukes til å regulere luftstrømmen på hver side av stempelet, for hver kabel på broen.

Fjærdemperen er installert i par midt på kablene. To av dem er utstyrt med lasermålere for overvåking og registrering av stempelbevegelse. Lesjøfors klarte å løse problemet effektiv.

relaterte referanser

relaterte referanser

relaterte referanser