Ytbehandling

YtbehandlingNedan följer en kortfattad beskrivning av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna. Inom Lesjöfors har vi också tillgång till andra ytbehandlingssystem än de som beskrivs nedan.

Zinkbeläggning
Elförzinkning är en vanligt förekommande behandlingsmetod när det gäller lätta fjädrar. Tillsammans med kompletterande CR3+-kromater eller andra material ger metoden ett gott skydd mot korrosion. Det finns risk för vätesprödhet varför väteutdrivning genom uppvärmning behövs. Vissa material med hög spänning bör inte beläggas. Ett alternativ till zinkbeläggning som innebär mycket liten risk för vätesprödhet är mekanisk förzinkning (kallas också Rotalyt) där ytbeläggningen påförs mekaniskt genom att zinkpulver, glaskulor och det material som ska  ytbeläggas får  rotera i en trumma. Kulorna fungerar som bärare av zinkpulvret och avlägsnas efter att behandlingen har slutförts.

Galvaniserad tråd och bandstål
I många sammanhang är galvaniserad tråd och bandmaterial ett ekonomiskt vettigt alternativ till rostfritt stål när komponentvikterna ökar och man har måttliga krav på korrosionsbeständigheten. Varmgalvanisering sker efter kallvalsningen eller kalldragningen vilket gör att risken för vätesprödhet försvinner.

Förnickling
Nickel används i dekorativt och korrosionsskyddande syfte. Bör ej användas på fjädrar där tråden utsätts för avsevärd vridning eftersom ytskiktet är hårt och kan spricka vid fjädring. Nickel används ofta som underliggande behandling av tenn, silver, guld, osv.

Förkromning
Krom med underliggande nickelbeläggning kan poleras till en högblank yta och används därför främst i dekorativt syfte. Ytan blir också mycket hård och följaktligen nötningsbeständig. Bör inte användas på fjädrar med stor fjädring.

Förtenning
Används främst för att underlätta lödning men ger också ett bra korrosionsskydd. Nickel används ofta som underliggande lager.

Försilvring/förgyllning
Används i dekorativt och korrosionsskyddande syfte samt på komponenter som används i elektriska och elektroniska sammanhang. Elektrolytisk silverbeläggning används i många sammanhang tack vare sin utmärkta elektriska ledningsförmåga.

Fosfatering
Det finns olika fosfattyper. Till fjädrar används vanligtvis zinkfostfat som underlag före lackering då det ger bra skydd mot krypningskorrosion om färglagret skadas. Järnfosfat används som underliggande behandling före pulverlackering när kravet på korrosionsbeständighet är något lägre. Järnfosfat kan också användas utan färg i dekorativt syfte men behöver oljas in för att korrosion ska förhindras. Fosfat ökar vidhäftningsförmågan mellan stål och färg.

Svartoxid
Används för att öka korrosionsbeständigheten samt i dekorativt syfte och består av ett lager järnoxid. Bör oljas efter behandlingen.

Elektrolytisk polering
Används ibland som behandling av rostfritt stål och metallegeringar. Denna typ av ytbehandling som bearbetar och jämnar av ger en högglänsande yta. Utmattningsgränsen höjs och korrosionsbeständigheten ökar.

Målning
Olika system för skydd och dekoration - våt färg, pulverfärg, grund- och zinkfärg förekommer. Används normalt inte på tätlindade spiralfjädrar med initialbelastning. Vilket system som används beror främst på korrosionsbeständighetskraven vilka anges med saltspraytestresultat.  Det finns ett antal olika normer för saltsprayprovning.

Delta MKS
Detta ytbehandlingssystem kan bestå av ett skikts beläggning eller ett system med ett grundskikt och ett organiskt eller oorganiskt topp skikt. Alla beläggningar härdas för kemisk bindning, temperaturerna är under 250 grader Celsius.
Zink lamell systemen DELTA PROTEKT KL och DELTA-Tone är mikroskikt som formar en tät beläggning packad med zink och aluminium lameller som också ger katodiskt skydd på stål.
Skyddseffekten kan ökas genom att ett topp skikt appliceras, t.ex. DELTA- Seal eller silikat vattenbaserade produkter från DELTA-PROTEKT® VH serien. Dessa system ger bra korrosionsskydd och ingen risk för vätesprödhet.
För högsta vidhäftning kan komponenterna tvättas med alkalisk lösning kulbombas och zinkfosfateras (finkristallint) före beläggningen.


Teflon (PTFE)
En lämplig ytbehandling där man har krav på låg friktion, god isolering och beständighet mot kemikalier. Arbetstemperatur -190 - +260°C.


Risk för vätesprödhet!

Väte upptas lätt av stål och vid en viss halt blir stålet sprött. Till och med mycket låga spänningar kan leda till brott om det finns väte i stålet.

Väteupptagning sker vid samtliga reaktioner där vätgas bildas på stålets yta. Ytbehandlingar som omfattar betning i icke-oxiderande syror, katodisk rengöring samt katodisk ytbeläggning kan orsaka vätesprödhet.  Oljehärdad fjädertråd samt bladfjädrar som härdats efter formning är särskilt känsliga. Försprödsbenägenheten och brottrisken minskar ju lägre sträckgränsen är. I regel sker ingen försprödning i stål med BG under 1 000 N/mm2 eller hårdhet under 30 HV. En stor del av vätet kan avlägsnas genom uppvärmning. Lesjöfors tillhandahåller information och kunskap om hur man undviker väterelaterade problem.

Provning
Korrosionsbeständigheten för olika behandlingar kan fastställas genom prov. Lesjöfors kan ge rekommendationer beträffande testmetoder och kan även anordna prov.

Rätt ytbehandling förlänger livet för artiklarna
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.