Tekniikka­

Lesjöfors tarjoaa muutakin kuin vain tuotteita. Tarjoamme myös teknistä osaamista. Pidämme tätä palvelua itsestäänselvyytenä.

Jousien tekniset tiedot

Jouset ovat yksi koneen osien perusryhmistä yhdessä kiinnikkeiden, laakereiden, holkkien jne. kanssa. Jousia käytetään useissa mekaanisissa järjestelmissä, joissa osien välinen suhteellinen liike on sisäänrakennettu.

Jouset ovat yksi koneen osien perusryhmistä yhdessä kiinnikkeiden, laakereiden, holkkien jne. kanssa. Jousia käytetään useissa mekaanisissa järjestelmissä, joissa osien välinen suhteellinen liike on sisäänrakennettu. Koska liike on useimmiten liitetty mekaanisen järjestelmän primääritoimintoon, jousi on tärkeä osa koko toimintoa. Duke Ellingtonsin sanoja muokaten: ”It won’t do a thing, if it ain’t got that spring”.

Jousessa voi olla useita geometrisiä muotoja. Se on komponentti, joka muuttuu joustavasti mekaanisen kuorman alla. Jousen jäykkyyden ja kuormituksen suhde on tärkeä. Suhdetta kuorman ja jousen jäykkyyden välillä kutsutaan jousivakioksi

Mekaniikkatiedettä opiskelleet ovat todennäköisesti joutuneet tekemään mekaniisiin järjestelmiin laskelmia, joissa on otettava huomioon jousivakio. Jousitekniikka käsittelee komponentin yksityiskohtaista rakentamista tietyllä jousivakiolla, ja miten jousen voi suunnitella ja valmistaa niin, että se täyttää kaikki toimintaa, luotettavuutta ja käyttöikää koskevat vaatimukset ja on tila- ja kustannustehokas.

 

Me määritämme kuorman ja jäykkyyden välisen suhteen vaatimukset, kun mekaanisia järjestelmiä kehitetään ja jousitarve ilmenee. 

Jousen tyyppi ja sen geometria valitaan käytettävissä olevan geometrisen tilan, luotettavuuden ja kustannusten perusteella.

Eri jousityypit ovat osoittautuneet kustannus- ja tilatehokkaiksi tiettyihin tarkoituksiin. Kierrejousia, lautasjousia ja aaltojousia käytetään yleensä aksiaalisissa puristuskuormissa, ja kullakin niistä on oma voima-jäykkyysuhde, ja ne sopivat täten eri tiloihin. 

Myös kierrevääntöjousilla, spiraalijousilla, vääntösauvoilla tai spiraalijousilla on oma optimaalinen vääntömomentin ja jäykkyyden suhde. Mutta komponentti, jolla on sisäänrakennettu jousitoiminto, voi olla käytännössä minkä vain muotoinen. Lankaa ja liuskaa voidaan taivuttaa monimutkaisiin muotoihin, ja näillä osilla on yleensä useita toimintoja, joista vain yksi on jousitoiminto.

Puristimen tekniset tiedot

Puristimet eivät ole yhteneväinen komponenttiryhmä, eikä niitä voi luonnehtia tietyillä toiminnallisilla ominaisuuksilla.

Puristimet eivät ole yhteneväinen komponenttiryhmä, eikä niitä voi luonnehtia tietyillä toiminnallisilla ominaisuuksilla. Jotkin puristimet ovat kuormaa kantavia osia, joiden tulee olla mahdollisimman jäykkiä, toiset eivät kanna kuormaa, vaan niillä on esteettinen tai visuaalinen toiminto, kuten luukut tai kannet elektroniikalle.

Komponentit ryhmitellään yleensä myös puristimiksi, kun niiden jousitoiminto on hyvin yksinkertainen ja niitä käytetään vain kerran. Esimerkkeinä tästä voivat olla kaapelien kiinnitykseen tarvittavat pidikkeet, radiaalivoimalla kiinnittyvät holkit tai pulttien kiristyslaatat.

Puristimet valmistetaan usein suorakulmaisesta poikkileikatusta materiaalista liuskoina tai arkkeina, mutta ne voidaan valmistaa myös metallilangasta. Käytännössä mitä tahansa on mahdollista valmistaa liuskasta tai metallilangasta perustuotannon toiminnoilla.

Jokainen tarvittava leikkaus- ja taivutus tehdään erillisenä prosessina, kun kyse on pienemmistä määristä. Suuremmissa valmistuserissä leikkaus ja taivutus on integroitu yhteen progressiiviseen työkaluun tai se tehdään multi-slide-leikkaus- ja taivutuskoneella.

Kaasujousien tekniset tiedot

Kaasujouset ovat mekaanisia jousia, joita käytetään sovelluksissa, kun halutaan tietynlainen suhde voiman ja jäykkyyden välillä.

Kaasujousen pääkomponentit ovat sylinteri, männänvarsi, jossa on männänpää, tiiviste ja ohjain.

Männänvarren puoleinen pinta on pienempi kuin vastakkaisella puolella, mikä tuottaa työntövoiman. Yksinkertaisesti käyttövoiman suuruus määräytyy tuotteen männänvarren poikkipinta-alan ja sylinterin sisäisen paineen mukaan.

Jousimateriaalit

Teknologisia rajoja venyttäessä ja uusia rajoja muodostaessa tarvitaan usein tuotteita ja materiaaleja, joilla on erityisominaisuuksia. Lesjöfors on saanut runsaasti kokemusta ensimmäisen jousen valmistuksesta lähtien vuodelta1852. Yrityksellä on vankka ammattitaito eri ympäristöihin soveltuvista jousimateriaaleista ja -vaatimuksista.

Lesjöfors takaa korkean laadun. Ihanteellisen jousigeometrian luominen ei riitä. Lisäksi on käytettävä oikeita jousimateriaaleja. Jousimateriaalien ominaisuudet muodostavat perustan jousen toimivuudelle.

Jousimateriaalienvalintaan vaikuttaa käyttökohde. Siinä on otettava huomioon tärkeitä tekijöitä, kuten paine, lämpötila, korroosioriski jne. Lesjöfors-konserni tuottaa jousia kaikenlaisista metallisista jousimateriaaleista ja eri poikkileikkauksilla.