Ytbehandling 2

Kund / Bransch

Världsledande tillverkare av mobiltelefoner.

Bakgrund

Kund köpte en fjäder som krävde ytbehandling i tenn. För att kunna genomföra denna ytbehandling måste fjädern hängas upp (gick ej att köra i trumlingsanläggning).

Åtgärd

Lesjöfors föreslog att man skulle använda tennbelagd tråd för att undvika ytbehandlingen.

Förbättring

Reducerat detaljpris, minskade transportkostnader samt förkortad ledtid.

Rätt ytbehandling förlänger livet för artiklarna
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.