Toleranser

De flesta fjädertyper tillverkas genom att materialet deformeras plastiskt. Det skulle kunna jämföras med smide men definitivt inte med bearbetning. Vid plastisk formning återfjädrar materialet i viss utsträckning och restspänningar bildas. Den plastiska deformeringen och återfjädringen beror både på verktygens noggrannhet och position samt på materialets elastiska och plastiska egenskaper. Idag är både noggrannheten för verktyg och positioner hög och följaktligen beror de geometriska toleranserna huvudsakligen på materialets jämnhet. Materialegenskaperna kan i större eller mindre utsträckning variera mellan olika tillverkningsbatcher samt t.o.m. mellan materialringarna. Konsekvensen blir att toleranser under såväl materialets som processens kapacitet leder till ökade kostnader.

När det gäller fjädertoleranser följer vi normalt sett DIN-normen för fjädrar eftersom den bäst återger verkligheten. Vi använder oss också regelbundet av andra normer beroende på kundernas önskemål. Fjädrar finns i ett stort antal olika typer och konstruktioner och av den anledningen tar vi inte upp några toleransexempel här. Lesjöfors följer regelbundet upp material- och processkapaciteten med statistiska metoder och tillhandahåller kunskap och information om olika distributionssätt, sannolikhet, cpk-värden samt annan statistik för faktorer/mått som rör fjäderspecifikationerna.

Kvalitets- och miljöhänsyn är viktiga hörnstolpar i all Lesjöfors verksamhet
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.