Tillverkbarhet

Kund / Bransch

Tillverkare av larm

Bakgrund

Kund använder komplicerad tråddetalj som är nästintill omöjlig att tillverka. Som en följd av detta blir priset på komponenten och slutprodukt så hög att första lanseringen misslyckades.

Åtgärd

Kund besöker vår fabrik och vi går tillsammans igenom vilken funktion som eftersträvas. Efter diverse turer kommer vi fram till ett betydligt enklare förslag än det ursprungliga.

Förbättring

Kunds besparing innebar en halvering av komponentpriset vilket ger ett netto i detta fall på 120 000 kr/år.

Rätt val av produktionsprocess är ett viktigt beslut för framtiden
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.