Teknisk information

Läs mer om Lesjöfors tekniska information; produktion, material, fjäderformning, värmebehandling, slipning, kulbombning, försättning och kraftprovning,ytbehandling, märkning och packning, kvalitetssäkring samt kvalitet - miljö.

Animationen visar hur vi tillverkar en tryckfjäder, från den tekniska diskussionen med kund och hela vägen till fjädern är klar för leverans. Nedan finns en beskrivning av de olika processerna i tillverkningen. Observera att försättning inte visas i animationen.

Produktion

Lesjöfors har tillverkat spiralfjädrar sedan 1852 och idag har koncernen 19 tillverkningsanläggningar där var och en är specialiserad på sin egen marknad och produktserie. Vi tillverkar alla typer av fjädrar utom plast- och gummifjädrar. Tjockleken varierar mellan ca 0,05 och 3 mm och tråd/stångdiametern mellan 0,03 och 65 mm.

Material

Materialet väljs efter användningsområde och krav som ställs på fjädern. Kalldragen tråd används vanligtvis för okomplicerade fjädrar och normala temperaturer. Kopparlegeringar används ofta till kontaktfjädrar med höga krav på resistivitet. Rostfritt material används ofta för besvärligare miljöer. Volfram används för vissa medicinska komponenter. Seghärdat stål används för grövre fjädermaterial och så vidare.

Värmebehandling

Inom fjädertillverkningen används värmebehandling främst för att ta bort negativa restspänningar från den plastiska formningen eller för att ge materialet dess optimala hållfasthetsegenskaper. I det första fallet kallas behandlingen för avspänning där temperatur och tid beror på vilken typ av material som används. I det andra fallet handlar det antingen om utskiljningshärdning eller seghärdning där metoderna följer tillverkarens rekommendationer samt vår egen kunskap och erfarenhet.

Slipning

Slipning används för att åstadkomma en eller två plana ändar på tryckfjädrar av skruvtyp. Genom att slipa ändarna plana minskas fjädrarnas knäckningsrisk. Denna typ av slipning sker torrt med luftkylning för mindre och med vattenspolning för större fjädrar. Olika gradningsmetoder används på olika produkter.

Svängningar i Öresundsbron. Lesjöfors hittade en lösning.
Referenser
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.