Produktionsförenkling

Kund / Bransch

Telekom

Bakgrund

Kund kom till Lesjöfors med en förfrågan på en komponent som skulle hållas för att en kabel skulle kunna träs i och sedan lödas.

Åtgärd

Lesjöfors föreslog en kraftig förenklad detalj, utan hål, där vi lödde på kabeln direkt i maskinen som tillverkade artikeln.

Förbättring

Rejäl kostnadsbesparing samt leverans av komplett detalj.

Lesjöfors är ett high-techföretag i fjäderbranschen
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.