Planslipning

Kund / Bransch

Tillverkare av ventiler

Bakgrund

Kund använder planslipade tryckfjädrar i mycket stora mängder för miljontals kronor per år

Åtgärd

Efter diverse diskussioner med kunden och analys av applikationen föreslår vi att fjädrarna tillverkas utan planslipning. Vi tillhandahåller även designförslag på hur tryckfjädrarna skall se ut för att man skall erhålla oförändrad funktion

Förbättring

Kunds besparing på att ta bort planslipning är cirka 3 mkr/år

Rätt val av produktionsprocess är ett viktigt beslut för framtiden
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.