Matrialspecifikation

Lesjöfors har idag tillgång till allt från konventionella till väldigt okonventionella materialsorter. Vår unikt breda kontaktnät över materialleverantörer gör att vi oftast har korta ledtider, dessutom.

Nedan följer en uppräkning på de mest vanliga material som används i våra fjädrar.

Materialöversikt

Kemisk analys

Andra tekniska egenskaper

Övriga tekniska uppgifter

Materialvalet sätter gränsen
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.