Materialvalbyte

Kund / Bransch

Tillverkare av lastbilskomponenter

Bakgrund

Kund hade en fjäder i oljehärdat material som elförzinkades. Fjädrarna råkade ofta ut för brott pga. vätesprödhet

Åtgärd

Lesjöfors föreslog ett byte av material till EN 10270-3-1.4568 (eller SS 2388 som den gamla, svenska, normen heter)

Förbättring

Kunds besparing på byte av material är cirka 3 mkr/år

Materialvalet sätter gränsen
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.