Leverantörsreduktion

Kund / Bransch

Tillverkare av förpackningsmaskiner

Bakgrund

Kund köpte fjädrar från 43 olika leverantörer (delvis som en följd av omflyttningar inom koncernen)

Åtgärd

Efter diverse förhandlingar slutar vi som "familjeleverantör" vilket innebär att vi levererar hela kundens fjäderbehov (335 olika artiklar)

Förbättring

Kund reducerar från 40 leverantörer till tre, i första steget och till en i nästa steg (Lesjöfors). Kund räknar med att varje leverantör kostar 30 000 kr att hantera vilket ger en besparing på 40 x 30' = 1,2 mkr samt ytterliggare besparingar och förenklingar i att bara ha en leverantör.

Färre leverantörer = färre problem
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.