Våra tjänster

Lesjöfors erbjuder ett antal tjänster utöver våra fjädrar och vårt fjädersortiment. Målet är att vi ska kunna hjälpa våra kunder genom hela processen. Från offert- och beräkningsstadiet, via produktionen till montering.

Fjäderseminarier

Vi håller fjäderseminarier som berör de produktområden som är relevanta för den specifika kunden. Var vi håller seminariet är egalt för oss, det kan vara på plats hos kunden i ett konferensrum, i en konferensanläggning eller liknande

Dessa seminarier är kostnadsfria får våra existerande kunder och kunder vi aktivt arbetar i utvecklingsprojekt med.

Problemlösning, prototyper och verifiering av konstruktionsresultat

I de fall det finns behov av det, hjälper vi inom Lesjöfors naturligtvis till med att föreslå fjäderlösningar, framtagning av prototyper och verifiering av resultat genom olika tester. En styrka är att vi normalt har ett stort antal olika materialsorter och materialdimensioner i lager på någon av våra många fabriker. På det sättet kan ledtiden i regel hållas mycket kort från ritning till prototyp.

Tillverkning

Lesjöfors använder flera olika typer av produktionssystem som är optimerade för olika typer av fjädrar och olika orderstrukturer. Hög automatiseringsnivå vid mindre produktvariationer och stora serier och enklare verktyg och kortare ställtider vid större produktvariation och mindre orderstorlekar. Givetvis har vi tillgång till de bästa fjädermaskiner som finns på marknaden.

Montage

I de fall där vår komponent ingår som en vital del kan vi i många fall erbjuda montage. Speciellt i vår Lettiska fabrik har vi goda resurser för effektivt montage även av mindre serier.

Lagerhållning

När vi har ett avtal som grund för en relation med våra kunder kan vi också erbjuda en lagerhållning hos oss. Lesjöfors ser helst att olika EDI lösningar används, för avrop, avisering och fakturering, men detta blir en diskussions fråga parterna emellan.

Offert

Lesjöfors behandlar offerter i den ordning de kommer in. Det skall maximalt ta tre dagar att få svar på en förfrågan. Finns det ett uttryckligt behov av att få en offert snabbare - säg bra till, så blir det så!

Lesjöfors har den bredaste, djupaste och vassaste kunskapen inom fjäderberäkning
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.