Konstruktion och dimensionering av fjädrar

Konstruktion av fjädrar innebär många vetenskapsgrenar varav de viktigaste är metaller, mekanik och hållfasthetslära. Dessutom är det viktigt med ingående kännedom om tillämpningar, normer och speciella egenskaper för att åstadkomma en optimal fjäderkonstruktion.

Fjäderegenskaperna kan med stor noggrannhet beräknas med hjälp av teoretiska modeller. Vi använder oss av egenutvecklad programvara för traditionella fjädertyper samt specialanpassade FEM-program för komplicerade geometrier. Snabb stötvis belastning och transienta fenomen är områden av betydelse för vissa tillämpningar. Lesjöfors har tagit fram en handbok med grundläggande uppgifter om de vanligaste fjädertyperna och om de teorier som tillämpas.

För att kunna välja spänningsnivåer och utvärdera krypnings-/relaxerings- och utmattningsegenskaper krävs ingående kännedom inte bara om metaller utan också om olika fjädertillverkningstekniker. Inverkan av restspänningar och styrningen av dessa spänningar har också betydelse.

Lesjöfors bistår sina kunder med ingående kunskap om fjädrar, fjädermaterial och ytbehandlingar. I samarbete med kunden får vi också kunskap om tillämpningen varefter fjäderkonstruktionen kan optimeras på bästa sätt.

Lesjöfors har den bredaste, djupaste och vassaste kunskapen inom fjäderberäkning
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.