Delmontage

Kund / Bransch

Tillverkare av sjukhussängar

Bakgrund

Kund köpte gasfjädrar av Lesjöfors (2 artiklar), wire (2 st.) från en annan leverantör och ett handtag (4 artiklar) från en tredje. Kund monterar själv ihop.

Åtgärd

Lesjöfors köper in samtliga detaljer, tar över delmontage och levererar tre enheter

Förbättring

Kund reducerar från tre leverantörer till en och antal artiklar från åtta till tre.

Lesjöfors utför delmontage åt många kunder
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.