PROTOTYYPIN KEHITTÄMINEN

Prototyypin kehittäminen on tärkeä osa tuotantoprosessia.

Prototyypin kehittäminen - tuotanto

Tuemme mielellämme kaikissa tuotekehitykseen liittyvissä prosesseissa. Tämä koskee erityisesti prototyyppien tuotantoa projektin eri kehitysvaiheissa. Insinööreillämme on vuosien kokemus yksittäisten osien kehittämisestä ja komponenttien optimoinnista asiakkaille, kuten teknisten jousien prototyyppituotannosta, ja puristinosien valmistuksesta sekä kaasujousista.

Prototyyppituotantomme tapahtuu tuotekehityksen ja esituotannon aikana. Prototyyppitestaus tehdään tuotekohtaisissa testauslaitoksissa tuoteparametrien toimivuuden varmistamiseksi. Jousisuunnittelussamme käytetään erityisiä jousilaskelmaohjelmia.

Pystymme työstämään asiakasprojekteja jäsennellysti VDA:n projektinhallinnan vaatimusten mukaisesti.

Menetelmät ja järjestelmät

Laskentaa ja mitoitusta asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Jousilaskelmaohjelmamme soveltuu erikoistarpeisiin ja kaikille vakiolankajousille ja levyjousille
  • Elementtien rakenneanalyysit puristetuille ja taivutetuille osille
  • Tietokoneiden simuloinnit kokoonpanoille ja komponenteille
  • 3D CAD -järjestelmät osien ja työkalujen rakentamiseen
  • Pakkausratkaisujen kehittämisjärjestelmät (pakattu isoissa erissä tai yksittäispakkaukset)
  • Projektin dokumentointi- ja laadintajärjestelmät
  • Kestävyys- ja relaksaatiotestit

PROTOTYYPPI- JA PILOTTISARJAN TUOTANTO

  • Näytekappaleet 3D-prototyyppituotannon avulla
  • Prototyyppien ja pilottisarjojen valmistus omissa työkalupaikoissamme ja testausosastoillamme

OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN LESJÖFORS-YRITYKSEEN

Jos haluat lisätietoja toiminnastamme, ota yhteyttä lähimpään Lesjöfors-yhtiöösi.