Silové pružiny

Silové pružiny sú vyrobené z pásového materiálu a zvyčajne sa inštalujú medzi vnútorný hriadeľ a vonkajšie puzdro. Medzi vnútorným hriadeľom a vonkajším puzdrom sa generuje krútiaci moment.

Počet závitov je individuálne určený a môže byť až 50. Na zaistenie požadovaného zakrivenia materiálu zodpovedajúceho požiadavkám na otáčanie a krútiaci moment existujú rôzne techniky navíjania.

Majú veľa podobností s hodinovými pružinami, ale majú oveľa väčší prevádzkový rozsah, pokiaľ ide o počet závitov.

Možno ich použiť na navíjanie káblov, hadíc, bezpečnostných pásov a oveľa viac.

Fakty

Rozmery

Maximálna hrúbka pásu 2 mm

Po individuálnej konzultácii sú k dispozícii špeciálne verzie a špeciálne rozmery.

Kontakt

Naše obchodné kontakty Lesjöfors koordinujú všetky vaše kontakty v rámci našej organizácie a tým racionalizujú váš proces nákupu.

Súvisiace produkty