Tråddetaljer

Tråddetaljer är mer eller mindre komplicerade trådkomponenter och friformade detaljer med fjädrande funktion, oftast tilverkade i fjädermaterial av olika kvaliteter

Tråddetaljer

Tråddetaljer kan till exempel vara spännbyglar för hörlurar eller byglar som håller samman datorkablage. Det kan också vara sprintar av olika slag.

Tråddetaljer produceras antingen automatiskt i avancerade maskiner eller manuellt när det är ett litet antal. Det finns nästan inga begränsningar för hur en tråddetalj utformas.

Den maskinella utrustningen ger oss de mekaniska och elektroniska möjligheterna vilket är en första förutsättning. Endast genom att kombinera detta med bred erfarenhet av trådbearbetning och kunskap om hur fjädertråd av olika kvaliteter uppträder i olika situationer når vi det optimala utnyttjandet.

Detta är något vi kan! Genom att vi förfogar över ett stort antal maskiner med varierande teknik och dimensionsområde finns en optimal lösning för varje uppdrag.

Lesjöfors producerar alla fjädertyper, konventionella som okonventionella
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.