Jousisuunnittelun asiakaskoulutukset Tinglevissä

Tinglevin Lesjöfors keskittyy vahvasti hyvän asiakassuhteen kehittämiseen. Yritys tarjoaa asiakkaille kolme liityntäkohtaa: osto, rakentaminen ja logistiikka. Nyt he ovat aloittaneet asiakkaiden jousikoulutukset.

Vuosien mittaan Lesjöfors Tinglev on kokenut, että asiakkaiden teoreettinen osaaminen jousisuunnittelusta on suuri. Yhteistyöprosessin sujuvoittamiseksi yhtiö on aloittanut koulutuksia asiakkaille. Tämän ansiosta asiakkaiden tietoisuus jousituotantoon vaikuttavista tekijöistä on kasvanut.

Tiiviit yhteistyömahdollisuudet

Tinglevin asiakkuuspäällikköKim Holm Jørgensen sanoo:
”Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä kehitysprosessissa alusta alkaen asiakasyritystemme kehitysosastojen kanssa. Uskomme, että rakennusosaston henkilökunnan tunteminen ja heidän tietoisuus jousituotannosta parantaa tuotetta ja helpottaa yhteistyötä.”

Mukautetut kurssit

Tänä vuonna Tinglev on järjestänyt neljä jousikurssia, kolme paikan päältä ja yhden asiakkaan luona Itävallassa. Rakennusinsinööreille räätälöidyt kurssit koostuvat kahdesta osasta. Ensimmäinen osio on yleiskuvaus Lesjöfors-konsernin antamista hyvistä mahdollisuuksista laajan tuotevalikoiman ja kollektiivisen jousiosaamisen kautta. Toinen osio on luento jousisuunnittelusta, materiaaleista, valmistusprosesseista ja siitä, miten eri elementit voivat vaikuttaa tulokseen jne.

Jos olet kiinnostunut vastaavasta koulutuksesta yrityksessäsi, kysy rohkeasti lisää Lesjöfors-yhteyshenkilöltäsi tai hae yhteystiedot täältä.

Lesjöfors AB