Syventyminen jousiteknologiaan

Lesjöfors-konsernin 33 parasta jousiammattilaista tapasi äskettäin koulutus- ja keskustelutapahtumassa Saksan Velbertissä. Tilaisuuteen kuului luentoja, uuden teknisen tiedon jakamista, opintokäyntejä jne.

Velbert, Saksa – Lesjöfors-konsernin tekninen johtaja Stefan Musslinder juonsi teknologiapäiviä 8.5-10.5 Velbertissa, jossa saksalainen tytäryhtiö Velleuer sijaitsee. Kokouksen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli saada kaikki tutustumaan toisinsa yrityksiin paremmin, kuten tekniseen osaamiseen, tuotantokapasiteettiin ja jousitarjontaan. Ja tietenkin kehittää henkilökohtasia suhteita muihin kollegoihin koko konsernissa.

”Teknologiakokousten säännöllinen järjestäminen on meille erittäin tärkeää. Minun mielikuvani on, että osallistujat ovat hyvin tyytyväisiä järjestelyyn. He saavat mahdollisuuden syventää henkilökohtaista verkostoaan ja myös paljon uutta tietoa kotiin tuomiseksi”, Stefan Musslinder sanoo.

Opintokäyntejä, voiman mittauksia ja lämpökäsittelyn vaikutus jousiin

Tilaisuuteen kuului myös opintokäynti Wafiosissa, jossa ryhmä pääsi tutustumaan yhtiön uusimpiin koneisiin ja teknologiaan. Tämän jälkeen keskusteltiin eri teknologisista aiheista, kuten eri tavoista kovettaa jousimateriaalia, vertailuvoiman mittaustuloksista, kuulapuhalluksen vaikutuksesta puristusjousiin ja vaikka mistä muusta. Tapahtumassa keskusteltiin myös siitä, mitä yhteistä terminologiaa ryhmän tulisi käyttää eri jousityypeistä.

Hyödyllisiä kontakteja

Kokouksen viimeisenä päivänä Velleuerin toimitusjohtaja Frank Jahn vei osallistujat arvostetulle tehdaskierrokselle Velleuerissa. Yksi eniten vaikuttavista asioista oli erilaiset konetyypit ja tehtaan hallintataidot.

”Teimme sen vuoroissa, jotta kaikki pääsevät tutustumaan tuotantoyksikköihin. Tehdaskierrokset antavat meille kaikille hyvät mahdollisuudet kokea konsernin yritysten yksilölliset kyvyt ja kysyä kysymyksiä. Lähes kaikki poimivat ideoita omaan tuotantoonsa”, Stefan Musslinder sanoo.

Lesjöfors AB

Lisävälineet