Dodacie podmienky

V severských krajinách:
Dodávame podľa NL 17, na stiahnutie z webovej stránky Teknikföretagens .

Mimo severských krajín:
Dodávame podľa ORGALIME S 2012. Tie vám môžu byť zaslané na požiadanie.

Zákazník, ktorému dodávajú britské spoločnosti:
Dodávame podľa nasledujúcich Podmienok .

Značky:
Upozorňujeme na osobitné podmienky dodávok pre všetky naše značky. Tieto osobitné podmienky dodávok môžete dostať od každej spoločnosti.

Dodávky:
Pokiaľ bola dodacia doložka dohodnutá, musí sa vykladať v súlade s úplnou dohodou v súvislosti s INCOTERMS®. Ak nebola výslovne dohodnutá žiadna dodacia klauzula, musí byť dodávka vykonaná FCA v mieste určenom predajcom.