Vilkår for leveranser

I de nordiske landene:
Vi leverer i henhold til NL 17, laste ned fra Teknikföretagens Nettsted.

Utenfor De nordiske landene:
Vi leverer i henhold til ORGALIME S 2012. Disse kan sendes på forespørsel.

Varemerker:
Vær oppmerksom på egne leveringsbetingelser for alle våre Lesjöfors selskaper med eget varemerke. Disse leveringsbetingelsene kan mottas fra hvert selskap.

Leveranser:
Hvis det er avtalt en leveringsklausul, må den tolkes i samsvar med den inkluderende avtalen om INCOTERMS®. Hvis ingen leveringsklausul er spesifikt avtalt, skal levering gjøres til FCA på stedet bestemt av selgeren.