offshore

Lesjöfors podporil účinný nástroj, ktorý sa používa v ropnom priemysle. Klient, nórska spoločnosť, prichádzal o čas aj peniaze, keď sa vrtáky často lámali v tvrdej skale. Lesjöfors vymyslel silný nástroj na riešenie tohto problému.

Lesjöfors spolupracuje s nórskou spoločnosťou v ropnom priemysle. Spoločnosť prichádzala o čas aj peniaze, pretože sa vrtáky niekedy zlomili, keď pri vŕtaní narazili na tvrdú skalu. Firma na ropnej plošine musela zdvihnúť vŕtačku a vymeniť vrták, čo stálo čas i peniaze.

Lesjöfors dostal za úlohu vyvinúť špeciálny nástroj, ktorý by znížil zaťaženie, keď vrták narazí na tvrdú skalu. Riešením bol rad odolných a ťažkých tlačných pružín, ktoré kompenzovali tlak.
Bol tu však problém. A tým boli vysoké teploty, ktoré vznikajú v priebehu vŕtania a ovplyvňujú vlastnosti tlačnej pružiny. Lesjöfors musel vyvinúť pružinový materiál odolný voči extrémnym teplotným podmienkam, ktoré sa vyskytujú pri ropných vrtoch.

V súčasnosti naši nórski partneri môžu na ropnej plošine pracovať bez prekážok. Tento proces sa stal ešte efektívnejším vďaka našej konštrukcii a zatiaľ sa nevyskytli žiadne podobné problémy.

Naším cieľom bolo vždy nájsť najefektívnejšie možné riešenie a to ako pre nás, tak pre partnerov, ktorí s nami spolupracujú. Pre nás je veľmi dôležité, aby naše riešenia dosahovali najvyššiu kvalitu a vždy boli dodané načas a aby sme udržiavali naše produkty. To je základom našej činnosti.

súvisiace prípadové štúdie

súvisiace prípadové štúdie

súvisiace prípadové štúdie