Ändutformning vridfjädrar

Ändutformning - vridfjädrar

Vridfjädrar efter behov

Behovet styr vilken ändutformning man skall välja för sina vridfjädrar.

Lesjöfors kan erbjuda alla upptänkliga ändutformningar samt även, i de fall det behövs, helt och hållet komma fram med nya, kundunika lösningar.

Krafter och toleranser sätter begränsningar, och då gäller det att tänka lateralt!

Fakta

Unika skänkelställningar är vanligast.
I regel måste fjäderns spiraldiameter styras, antingen med en axel eller en hylsa.
Momentet är kraften gånger armen. Det vil säga ju längre ut på armen belastningen anbringas, desto mindre motkraft erhålles.
 
Problem på oljeplattform - Lesjöfors löste det!
Referenser
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.