Kvalitāte un vide

Mūsu darbība balstās uz tādiem būtiskiem faktoriem, kā kvalitāte, vides aizsardzība un ilgtspējība. Lesjöfors ir ieviesis pastāvīgu uzraudzības un procesu uzlabošanas programmu vides aizsardzības kontekstā.

Mūsu filozofija

Mūsu uzņēmumu darbība ir balstīta uz tradīcijām. Jauno zināšanu un visu panākumu pamatā ir mūsu bagātīgā pieredze. Zināšanas un prasmes nekad neizbeidzas – tās iespējams vienīgi pilnveidot. Nepārtraukti mācāmies, lai gūtu jaunas zināšanas. Lesjöfors ir plaša pieredze atsperu, presēto izstrādājumu un lokšņveida komponentu izstrādē, un šajās jomās veiksmīgi darbojas jau daudzus gadus. Mūsu mērķis ir saglabāt savu vadošo tirgus pozīciju.

Galvenie faktori, kas mums ir palīdzējuši nostiprināt vadošās tirgus pozīcijas:

 • augsts kompetences līmenis;
 • klientu augsta līmeņa apkalpošana;
 • rentabla ražošana.

Kvalitātes un vides politika

Vienmēr cenšamies nodrošināt visaugstākās kvalitātes produktus un pakalpojumus, radot pēc iespējas mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi.

 

 

Lai to panāktu, mēs:

 • pastāvīgi sekojam līdzi mūsu sistēmu darbībai, tās atkārtoti pārbaudām un izvērtējam, kā arī izvirzām konkrētus mērķus;
 • apsveram un izvērtējam kvalitātes un vides aspektus procesos, kurus mēs spējam ietekmēt;
 • pastāvīgi veicam uzlabojumus visos mūsu darbības līmeņos;
 • veicam attiecīgus pasākumus, lai novērstu jebkuras kļūmes un nepilnības;
 • nodrošinām, ka mūsu darbība vienmēr atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem un prasībām;
 • regulāri pilnveidojam sava personāla zināšanas, informētību un izpratni.
 

Ilgtspējība

Mūsu Rīcības kodekss ir vērsts uz trim galvenajām jomām, proti, cilvēkiem un sabiedrību, vidi un ētiku. Tajā ir izklāstīta mūsu pieeja attiecībā uz piegādātājiem, kvalitāti un atbildību par produktiem, kā arī raksturoti mūsu centieni radīt ilgtspējīgu vērtības ķēdi. Kodekss teorētiski sniedz atbalstu, tas ir efektīvs un rezultāti ir jūtami vienīgi tad, ja tas tiek piemērots mūsu ikdienas darbībās.

Ilgtspējība rada uzņēmējdarbības iespējas. Lesjöfors AB ieskatā veiksmīga uzņēmējdarbība ir cieši saistīta ar uzņēmuma sociālo atbildību. Ilgtspējīgas darbības rezultātā iespējams ne tikai veidot labāku pasauli, bet arī radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, samazināt izmaksas un mazināt riskus. Līdz ar to varam apmierināt ieinteresēto pušu prasības un vēlmes gan mūsu uzņēmumu grupas iekšienē, gan ārpus tās.

Uzziniet vairāk par ilgtspējību Lesjöfors grupā

Mūsu darbs ir vērsts uz četrām galvenajām jomām:

 • Stabila uzņēmējdarbības ētika un sociālā apņemšanās 
 • Efektīvāka resursu izmantošana
 • Ietekmes uz klimatu mazināšana
 • Droša un motivējoša darba vide
 • Inovācijas ar fokusu uz ilgtspēju

Lejupielādes

Lesjöfors grupā spēkā esošos sertifikātus atradīsiet sadaļā “Kontakti” katra uzņēmuma profilā.

Kvalitātes un vides politika (pdf, ENG)

Konflikta izrakteņu politika (pdf, ENG)

Lesjöfors biznesa partneru principi (pdf, LV)

Beijer Alma Rīcības kodekss (pdf, LV)