Kvalitet

Kvalitet og miljøarbeid er svært viktig for vår virksomhet. Av denne grunn er vi sertifisert under ISO 9001, IATF 16949 og ISO 14001. Lesjöfors har et pågående program for overvåking og forbedring av prosessene våre, sett fra et miljøperspektiv.

Vår filosofi

I vårt selskap følger vi opp våre tradisjoner. Erfaring er kjernen i ny kunnskap og drivkraften bak all fremgang. Kunnskap og ferdigheter kan aldri brukes opp, bare raffinert. Kunnskap fører alltid til ny kunnskap. Vår ekspertise er teknologien for fjærer, stempling og stripekomponenter. Lesjöfors har operert på disse feltene i et betydelig antall år, og vårt mål er å holde vår markedsledende posisjon.

Våre store kvaliteter som har gjort oss til markedsleder er:

 • Høy kompetanse
 • Overlegen kundeservice
 • Kostnadseffektiv produksjon

Kvalitet og miljøpolitikk

Vår ambisjon er å alltid levere produkter og tjenester av topp kvalitet med så lite miljøpåvirkning som mulig.

For å kunne oppnå dette, vi:

 • kontinuerlig følge opp, re-undersøke og revaluere våre systemer og sette mål
 • vurdere og vurdere kvalitet og miljøaspekter i prosessene vi kan
 • innføre kontinuerlige forbedringer på alle nivåer i vår virksomhet
 • gjøre ordninger for å hindre feil og mangler
 • sikre at vår virksomhet alltid lever opp til gjeldende lov og krav
 • øke kompetanse, bevissthet og forståelse blant våre ansatte med jevne mellomrom

Bærekraft

Våre kontaktregler fokuserer på tre områder: Mennesker og samfunn, miljø og etikk. Den tar for seg vår tilnærming til leverandører, kvalitet og produktansvar. Retningslinjene skisserer vår innsats for å skape en bærekraftig verdikjede. Selv om selve retningslinjene gir støtte, blir den bare håndgripelig og gjør en forskjell når den brukes i vår daglige virksomhet.

Bærekraft skaper forretningsmuligheter. For Lesjöfors AB er sammenhengen mellom vellykket forretningsdrift og samfunnsansvar åpenbar. I tillegg til å bidra til en bedre verden, skaper vårt bærekraftsarbeid nye forretningsmuligheter, reduserer kostnader, reduserer risikoen og gjør det mulig for oss å møte kravene og forventningene til interesserte deler i og utenfor konsernet.

Vårt arbeid fokuserer på fem målområder:

 • God forretningsetikk og samfunnsengasjement
 • Mer effektiv bruk av ressurser
 • Redusert klimapåvirkning
 • Trygt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Innovasjon med bærekraft i tankene

Nedlastinger