Kvalitet

Kvalitets- og miljøarbejde er meget vigtigt for vores aktiviteter. Derfor er vi certificeret under ISO 9001, IATF 16949 og ISO 14001. Lesjöfors har et løbende program til overvågning og forbedring af vores processer set ud fra et miljømæssigt perspektiv.

Vores filosofi

I vores virksomhed følger vi op på vores traditioner. Erfaring er kernen i ny viden og drivkraften bag alle fremskridt. Viden og færdigheder kan aldrig bruges op – kun styrkes yderligere. Viden fører altid til ny viden. Vores ekspertise er teknologien i fjedre, stansedele og strip bånd materialer. Lesjöfors har opereret på disse områder i et betydeligt antal år, og vores mål er at bevare vores førende position på markedet.

Vores vigtigste kvaliteter, der har gjort os førende på markedet, er:

 • Høj kompetence
 • Overlegen kundeservice
 • Omkostningseffektiv produktion

Kvalitets- og miljøpolitik

Vores ambition er altid at levere produkter og service af højeste kvalitet med så lille miljøpåvirkning som muligt.

For at kunne opnå dette:

 • løbende overvåge, gennemgå og revurdere vores systemer og sætte mål
 • overveje og evaluere kvalitets- og miljøaspekter i de processer, vi kan
 • indføre løbende forbedringer på alle niveauer i vores forretning
 • træffe foranstaltninger til at forebygge fejl og mangler
 • sikre, at vores forretning altid lever op til gældende lovgivning og krav
 • øge ekspertisen, bevidstheden og forståelsen blandt vores medarbejdere med jævne mellemrum

Bæredygtighed

Vores adfærdskodeks fokuserer på tre områder: Mennesker og samfund, miljø og etik. Det adresserer vores holdning til leverandører, kvalitet og produktansvar. Kodekset skitserer vores bestræbelser på at skabe en bæredygtig værdikæde. Mens kodekset selv yder støtte, bliver det kun håndgribeligt og gør en forskel, når det anvendes i vores daglige drift.

Bæredygtighed skaber forretningsmuligheder. For Lesjöfors er forbindelsen mellem succesfuld forretningsdrift og virksomhedernes sociale ansvar indlysende. Ud over at bidrage til en bedre verden skaber vores arbejde med bæredygtighed nye forretningsmuligheder, reducerer omkostninger, reducerer risici og giver os mulighed for at opfylde kravene og forventningerne hos intrasenter i og uden for koncernen.

Vores arbejde forkuserer på fire områder:

 • Sund forretningsetik med socialt engagement
 • Mere effektiv udnyttelse af ressourcerne
 • Reduceret miljøpåvirkning
 • Sikkert og stimulerende arbejdsmiljø
 • Innovér med bæredygtighed i tankerne

Download