Laatu

Laatu ja ympäristötyö ovat toimintamme kannalta erittäin tärkeitä. Siksi olemme ISO 9001, IATF 16949 ja ISO 14001 -sertifoituja. Lesjöforsilla on käynnissä ympäristöohjelma prosessiemme seurantaan ja parantamiseen.

Filosofiamme

Yhtiössämme seuraamme perinteitämme. Kokemus on elintärkeää uuden tiedon ja edistymisen kannalta Tietoja ja taitoja ei voi koskaan käyttää loppuun, mutta niitä voi hioa. Tieto johtaa aina uuteen osaamiseen. Asiantuntemuksemme kattaa jousi-, puristin- ja liuskakomponenttiteknologian. Lesjöfors on toiminut näillä aloilla jo useiden vuosien ajan, ja tavoitteenamme on säilyttää markkinajohtajuutemme. 

Olemme markkinoiden johtoasemassa seuraavien piirteiden ansiosta:

 • Korkea osaaminen
 • Ylivertainen asiakaspalvelu
 • Kustannustehokas tuotanto

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Tavoitteenamme on tuottaa aina huippulaatuisia tuotteita ja palveluita, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. 

 

 

Saavuttaaksemme tämän:

 • seuraamme, tutkimme ja arvioimme järjestelmiämme jatkuvasti ja asetamme tavoitteita
 • otamme huomioon ja arvioimme laatu- ja ympäristönäkökohdat niissä prosesseissa, joihin voimme vaikuttaa
 • kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme kaikilla tasoilla
 • teemme järjestelyjä virheiden ja puutteiden estämiseksi
 • varmistamme, että liiketoimintamme täyttää aina voimassa olevat lait ja vaatimukset
 • lisäämme säännöllisesti henkilöstön osaamista, tietoisuutta ja ymmärrystä
 

Vastuullisuus

Ohjesääntömme perustuu kolmeen osa-alueeseen: Ihmiset ja yhteiskunta, ympäristö ja eettisyys. Tämä kattaa lähestymistapamme toimittajiin, laatuun ja tuotevastuuseen. Ohjesäännössämme kuvataan, miten pyrimme luomaan kestävän arvoketjun. Ohjesääntö itsessään tukee tätä, mutta nämä asiat muuttuvat konkreettisiksi ja mitattaviksi, kun ohjesääntöä sovelletaan päivittäisessä toiminnassamme.

Vastuullisuus luo liiketoimintamahdollisuuksia. Lesjöfors AB:lle liiketoiminnan onnistumisen ja yritysvastuun välinen yhteys on selvä. Paremman maailman lisäksi vastuullisuustyömme luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, pienentää kustannuksia, vähentää riskiä ja auttaa meitä vastaamaan konsernin sisäisiin ja ulkopuolisiin vaatimuksiin ja odotuksiin.

Työmme keskittyy neljään painopistealueeseen:

 • Liiketoiminnan eettisyys ja sosiaalinen sitoutuminen
 • Resurssien tehokkaampi käyttö
 • Pienemmät ympäristövaikutukset
 • Turvallinen ja innostava työympäristö
 • Innovoida kestävyyttä ajatellen

Ladattavia tietolähteitä