Lesjöfors Springs LV LSEZ SIA

Lesjöfors Springs LV LSEZ SIA

Dūņu street 4

LV-3401 Liepāja
Latvija
Tālrunis: +371 2578 4100

REKVIZĪTI
LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”
Dūņu iela 4, Liepāja, LV-3401
PVN / Reģ.Nr. LV 42103030622
SEB banka AS
Kods UNLALV2X
Konts Nr. LV20UNLA0055001357642
e-pasts rēķinu saņemšanai: invoice.lep@lesjoforsab.com

KONTAKTI
Ģirts Ančevskis, Izpilddirektors
girts.ancevskis@lesjoforsab.com
+371 2946 8979

Ieva Naudiņa-Indriekus, Personāla vadītāja
ieva.naudinaindriekus@lesjoforsab.com
+371 2578 4111

Gita Minka, Finanšu vadītāja
gita.minka@lesjoforsab.com
+371 2821 4414

PROJEKTU VADĪTĀJI
Uģis Segliņš
ugis.seglins@lesjoforsab.com
+371 2959 4036

Aldis Čauris
aldis.cauris@lesjoforsab.com
+371 2612 7544

Didzis Ate
didzis.ate@lesjoforsab.com
+371 2578 4102

Māris Asars
maris.asars@lesjoforsab.com
+371 2578 4110

RAŽOŠANA
Māris Minka, Ražošanas vadītājs
maris.minka@lesjoforsab.com
+371 2831 4484

KVALITĀTE
Vita Pauzere, Kvalitātes sistēmu vadītāja
vita.pauzere@lesjoforsab.com
+371 2578 4106

Ingus Beldavs, Kvalitātes kontroles vadītājs
ingus.beldavs@lesjoforsab.com
+371 2578 4103

LOĢISTIKA
Vitālijs Savarins
vitalijs.savarins@lesjoforsab.com
+371 2667 6646

Impresija